Het Hobby-Gilde Horst e.o. is juridisch een stichting met een bestuur bestaande uit zes personen. De organisatie draait volledig op vrijwilligers (bestuursleden en cursusleiders). Het bestuur van het Hobby-Gilde kan, indien de situatie daarom vraagt, een beroep doen op haar beschermheer, Jan Lemmen, alsook op een groep van oud-bestuursleden die gezamenlijk de "Vrienden van het Hobby-Gilde" vormen. In het Huishoudelijk Reglement van het Hobby-Gilde worden de taken en bevoegdheden van de beschermheer omschreven.

Momenteel zijn lid van de "Vrienden van het Hobby-Gilde":

  • Coby Andriessen
  • Marianne Bouten
  • Louis Cuppen
  • Ria Fontaine
  • Miek Jenniskens
  • Jan Keijsers
  • Charles Otterloo
  • Riet Peeters