Het Hobby-Gilde Horst e.o. is juridisch een stichting met een bestuur bestaande uit minimaal drie personen. De organisatie draait volledig op vrijwilligers (bestuursleden en cursusleiders).

Het bestuur van het Hobby-Gilde kan, indien de situatie daarom vraagt, een beroep doen op haar beschermheer, Jan Lemmen, alsook op een groep van oud-bestuursleden en -cursusleiders die gezamenlijk de "Vrienden van het Hobby-Gilde" vormen. In het Huishoudelijk Reglement van het Hobby-Gilde worden de taken en bevoegdheden van de beschermheer omschreven.