Algemene voorwaarden Hobby-Gilde Horst e.o.

 

1. Aanmelden voor deelname aan een cursus

 

U kunt zich aanmelden via de website van het Hobby-Gilde: www.hobbygilde.nl

 

Het Hobby-Gilde Horst e.o. heeft twee cursusvarianten:

a. Jaarlijks doorlopende cursussen. (Talen, Creatief, Sport en Spel).

Deelnemers aan jaarlijks doorlopende cursussen melden zich aan tot wederopzegging. Opzegging van de overeenkomst van een doorlopende cursus dient schriftelijk te gebeuren.

 

b. Tijdelijke cursussen met een beperkt aantal bijeenkomsten. (Digitale fotografrie, Schrijf je eigen levensverhaal en Genealogie).

Deelname aan een tijdelijke cursussen eindigt automatisch na afloop van de cursus.

 

Voor deelname aan een nieuwe cursus dient men zich dus opnieuw aan te melden.

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact op met het Hobby-Gilde: 06 1823 2600

 

2. Informatieverstrekking

Informatie met betrekking tot de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, ontvangt u uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus.

Dus van een cursus die eind september c.q. eind januari start, ontvangt u uiterlijk 14 september c.q. 14 januari de benodigde informatie.

 

3. Het niet doorgang vinden van een cursus

Het bestuur houdt zich het recht voor, om reeds aangekondigde cursussen geen doorgang te laten vinden:

  • in verband met het (langdurig) niet beschikbaar zijn van een cursusleider
  • als té weinig deelnemers zich hebben aangemeld
  • om andere relevante redenen

 

4. Cursusgeld

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

De aanschaf van benodigde studieboeken en ander cursusmateriaal is niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij door het bestuur anders bepaald wordt.

 

5. Betaling

Bij aanmelding verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld binnen de gestelde termijn.

Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

 

6. Niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld kan de cursist de toegang tot de cursus worden ontzegd.

Indien een cursist in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van het cursusgeld of materiaalkosten, zijn de kosten van inning voor rekening van de cursist.

 

 

7. Restitutie

Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk met uitzondering van:

  • een door het Hobby Gilde geannuleerde cursus
  • tussentijdse cursuswijzigingen

 

8. Aansprakelijkheid

Het Hobby-Gilde Horst e.o. is niet aansprakelijk voor (fysieke en/of materiële) schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus, excursie of een andere door het Hobby-Gilde Horst e.o. georganiseerde activiteit.

 

9. BTW

Het Hobby Gilde Horst is niet btw-plichtig. Indien het Hobby Gilde btw-plichtig wordt, wordt de btw in de cursusprijzen doorberekend.

 

 

NB: In voorkomende gevallen kán het bestuur afwijken van de Algemene Voorwaarden.

 

 

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering, 14 december 2016